Nhựa Epoxy Resin

  • Nhựa Epoxy resin
  • Đổi trả trong 24h
  • Giao hàng toàn quốc
  • Loại sản phẩm và giá:

Chúng tôi cung cấp 3 loại keo epoxy tùy theo mục đích sử dụng.
Loại 1 bề mặt hơi nhăn, độ giày dưới 1cm, thời gian khô từ 6 đến 10h. Giá 180k – 200K/1kg.
Loại 2 bề mặt căng nhẵn, thời gian khô từ 6 đến 8h. Giá 200k – 220k/1kg.
Loại 3 đổ khối dày trên 5cm, thời gian khô 10 đến 12h. Giá 260k – 280k/1kg.

Danh mục: