Showing all 1 result

Sợi ống carbon 3k là một vật liệu công nghiệp, có cầu tạo từ nguyên tử carbon. Sản phẩm này hiện tại đang rất nổi tiếng bởi sở hữu rất nhiều ưu điểm vượt trội. Nhật Đình là đơn vị cung cấp sợi ống carbon 3k uy tín chất lượng