Showing all 2 results

Tấm sợi carbon hay tấm carbon là một vật liệu liệu cứng, nhẹ và khá bền bỉ. Sản phẩm này có tiềm năng thay thế cho thép và thường sử dụng phổ biến cho các ngành công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô, thiết bị thể thao, hàng không vũ trụ. Nhật Đình là đơn vị tại Việt Nam chuyên cung cấp các loại vật liệu tấm carbon sợi uy tín chất lượng