Showing all 1 result

Sợi ống carbon dẹp là sản phẩm đang được ứng dụng rộng rãi cùng với các sợi ống carbon như vuông, tròn, dẹp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng phù hợp với dự án. Ống sợi carbon dẹp bản được đánh giá là sản phẩm phổ biến được sản xuất với thành phần 100% là carbon cùng với các nguyên tố khác. Nhật Đình là đơn vị cung cấp các sản phẩm ống carbon dẹt tiêu chuẩn chất lượng