Chất xúc tiến cobalt

  • Tên thường gọi: thuốc tím, xúc tiến, cobalt,…
  • Miêu tả: Chất xúc tiến là chất đóng vai trò xúc tác cho phản ứng tạo gốc tự do của chất xúc tác.
  • Quy cách: 25kg/thùng
  • Đặc tính: CHẤT XÚC TIẾN COBALT – XÚC TÁC NHỰA COMPOSITE, giảm được nhiệt độ và thời gian đóng rắn một cách đáng kể và có thể đóng rắn nguội.
  • Nhà sản xuất: Đài Loan
  • Công dụng: Dùng chất xúc tiến sẽ giảm được nhiệt độ và thời gian đóng rắn một cách đáng kể và có thể đóng rắn nguội