Silicone làm khuôn 858

  • Tên gọi: Silicone làm khuôn 858 – Silicone 858 
  • Quy cách: 25kg/thùng
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Ứng dụng: Được sử dụng trong việc đổ khuôn mềm các sản phẩm composite.