Butanox Mexpoxe A – Butanox indo

  • Tên thường gọi: Chất đóng rắn xúc tác butanox indo
  • Miêu tả: là chất lỏng không màu
  • Quy cách: 5kg/can; 4 can/thùng
  • Nhà sản xuất: Indonesia
  • Đặc tính: Gel time (9-13ph); AO (9.5 +/- 0.5%)
  • Công dụng: được sử dụng trong đóng rắn composite, đi kèm với polyester resin
Danh mục: