Butanox M50A – Chất đóng rắn xúc tác

 • Tên thường gọi: Butanox M50, nước giết, nước đông, thuốc đông, butanox
 • Miêu tả: là chất lỏng không màu
 • Quy cách: 5kg/can, 4 can/thùng hoặc 20 kg/can;30 kg/can
 • Nhà sản xuất: Akzo Nobe
 • Chủng loại tương tự:
  MEKPO – 808 : Trung Quốc
  Butanox M60 : Kawakuchi- Indonesia
  Trigonox V388: Akzo Nobel
  Butanox M50: Akzo Nobel
  Butanox M50A: Akzo Nobel
  Butanox M60: Akzo Nobel
Danh mục: