Chất đóng rắn xúc tác Butanox Mekpo 808

 • Tên gọi: Butanox Mekpo 808
 • Quy cách: 5 kg/can; 4 can/thùng
 • Chủng loại:
  MEKPO – 808: Trung Quốc.
  Trigonox V388: Akzo Nobel – Trung Quốc
  Butanox M50: Akzo Nobel – Trung Quốc
  MEPOXE: P.T.Kawaguchi Kimia – Indonesia.
Danh mục: