Butanox N38 – Chất đóng rắn Mekpo N38 TQ

  • Tên thường gọi: Butanox N38, Mekpo N38
  • Miêu tả: là chất lỏng không màu
  • Quy cách: 5kg/can; 4 can/thùng, 25kg/ can
  • Nhà sản xuất: TQ Zhejang Longxin
  • Công dụng: được sử dụng trong đóng rắn composite, đi kèm với polyester resin
Danh mục: